Om foreningen

Hvem er Finans & Leasing?

Finans & Leasing er interesseorganisationen for ca. 55 danske virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering i en eller anden form. Foreningen hed oprindeligt Danske Finansieringsselskabers Forening, og skiftede til det nuværende navn i maj 2004. De indledende drøftelser omkring oprettelsen af foreningen, i dens oprindelige format, blev foretaget i slutningen af 1960’erne, og formaliseret i 1976.

For at blive medlem af Finans & Leasing skal man som virksomhed drive finansieringsvirksomhed i Danmark – det er aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former for finansieringsvirksomhed.

Foreningens formål er at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Vi arbejder derfor med problemstillinger, der direkte og indirekte vedrører medlemmernes forskellige forretningsområder. Finans & Leasing repræsenterer medlemmerne overfor offentlige myndigheder, og vi er høringspart på en lang række lovforslag fra forskellige ministerier, ligesom vi er repræsenteret i en lang række udvalg, nævn, arbejdsgrupper, mv., hvor vi kan varetage finansieringsselskabernes interesser bedst muligt.

Derudover yder vi en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet, som bl.a. består i fortolkning af ny lovgivning, afholdelse af seminarer og medlemsmøder samt direkte medlemsrådgivning om en lang række problemstillinger.

I foreningen har vi delt medlemmerne op i fire forskellige sektorer i forhold til deres forretningsområde:

 • Leasing
  Vi beskæftiger os blandt andet med: Afskrivningsloven, Leaseurope, registerlovgivning, lejelovgivning, ABL95, billove, momslove, skat, restværdi, forretningsetik.

Læs mere om leasingsektoren her.

 • Factoring
  Vi beskæftiger os blandt andet med: Factoring generelt, inkassolovgivning, gældsbrevsloven, konkursloven, EU ret og international udvikling, pant- og transportforhold, renteloven.

Læs mere om factoringsektoren her

 • Billån
  Vi beskæftiger os blandt andet med: Kreditaftaleloven, tinglysning, forsikringsforhold, markedsføringsloven, konkurrenceloven, obligationsret generelt, tinglysningsafgiftsloven, gebyrer/afgifter generelt, rentelove.

Læs mere om sektoren for billån her

 • Forbrugslån og kreditkort
  Vi beskæftiger os blandt andet med: Kreditaftaleloven, renteforhold, markedsføring.

Læs mere om sektoren for forbrugslån og kreditkort her

Internationalt samarbejde

Den finansielle sektor er i høj grad udsat for regulering fra EU, og derfor indgår Finans & Leasing i forskellige internationale sammenslutninger inden for medlemmernes forretningsområder. Gennem disse sammenslutninger følger vi udviklingen på de finansielle markeder i Europa, og har gennem medlemskabet mulighed for at øve indflydelse på EU-kommissionen og dermed på de EU-direktiver, der vil få betydning for finansieringsvirksomhed i Danmark.

Internationalt er leasingsektoren medlem af en sammenslutning af nationale foreninger (LEASEUROPE). Ligeledes er factoringsektoren medlem af EU Federation – en sammenslutning af europæiske foreninger for factoring-erhvervet, og slutteligt Eurofinas (sammenslutningen af forbrugsfinansieringsselskaber).