Kontakt

Finans og Leasing, Direktør Christian Brandt
Mobil 40 38 29 87
E-mail: chb@finansogleasing.dk.

Finans og Leasing, Chefkonsulent Thomas Benjamin Johansen
Mobil 27 36 90 19
E-mail: tbj@finansogleasing.dk.

Finans og Leasing, Chefkonsulent Thomas Jensen
Mobil 60 43 01 52
E-mail: tje@finansogleasing.dk.

Finans og Leasing, Student Line Sehested
Mobil 31 34 84 00
E-mail: post@finansogleasing.dk